Władze regionalne i lokalne

Prezes Zarządu Okręgowego PiS w Rybniku

Poseł na Sejm RP Izabela Kloc
tel: 605 446 580
mail: izakloc@poczta.onet.pl

Zarząd Okręgowy PiS w Rybniku

Poseł na Sejm RP Czesław Sobierajski  - Wiceprezes Zarządu

Izabela Rajca - Sekretarz Zarządu

Cezary Rajca - Skarbnik Zarządu

Senator RP Adam Gawęda

Senator RP Wojciech Piecha

Poseł na Sejm RP Teresa Glenc

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiak

Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Ryszard Zalewski

Andrzej Matusiak

Adam Lewandowski

Józef Gadzicki

Magdalena Neuman

Daniel Wawrzyczek

Dariusz Domański

Przewodnicząca Zarządu PiS Gmin Powiatu Wodzisławskiego

Poseł Teresa Glenc
tel: 782 156 675
mail: teresa.glenc@gmail.com

Zarząd PiS Gmin Powiatu Wodzisławskiego

Adam Gawęda

tel: 32 444 67 58

mail: biuro@adamgaweda.pl

Ryszard Zalewski
tel: 505 008 825
mail: ryszard.zalewski@op.pl